Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

Kinh nghiệm trồng dưa leo

- Thụ phấn dưa leo trên cùng cây dưa có cả hoa đực và hoa cái, thụ phấn nhờ côn trùng, nhưng côn trùng ngày một ít đi nên ta cần thụ phấn bổ sung cho cây, sáng sớm tìm hoa đực hái úp lên nụ hoa cái, nhử côn trùng bằng sữa (50gr/10 lít nước) phun lên hoa.

- Kết hợp đủ phân nước sẽ làm tăng đậu quả tối đa, tạo hoa cái bằng cách bấm đọt hoặc bằng phun chất Dikali, Ethell ; tạo hoa đực bằng cách tỉa lá mạnh tay, bón nhiều phân đạm, hoặc phun hóa chất lục diệp tố, GA3.
(st)

Thử nghiệm trồng dưa leo ngược:


Sau gần 1 tháng, khoảng 28 ngày, dưa chuột đã ra bông hoa đầu tiên. Trồng gần chục cây, nhưng có cây này to khỏe nhất! Có lẽ vì mình tham, trồng thêm củ cải, che hết nắng của dưa chuột, nên các cây khác còi dí! Một cây to đẹp nhất đã chết, chỉ vì cái tội rải cám vào chậu, nóng quá nên cây chết!

Cây treo ngược cũng chết vì trong chậu có trộn cám, khi dốc ngược thì cám theo nước chảy ra ngoài, tạo màng ở gốc cây.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét