Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

Thử ảnh động

Thử ảnh động xem sao.
Create gif

Khoe luôn em su su đã leo giàn và ra đầy nhánh con. Giả dụ như mà trồng ở đất nhiều chất, các ngọn này sẽ lớn nhanh lắm đây. Có 2 ngọn phụ đang lớn nhanh như thổi, mỗi ngày cũng dài được từ 5-10cm:

Free gif maker

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét