Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Chú ý về phân NPK

Đây là bài viết của cô baulao101 (Nhà rau WTT):

Khi trồng các loại cây ăn quả bắt buộc phải bón phân HH NPK, cụ thể:

Đạm (N): giữ vai trò quan trọng đối với việc hình thành bộ rễ, thúc đẩy nhanh quá trình đẻ nhánh, nảy chồi và cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển thân lá...

Lân (P): Tạo điều kiện cho cây phát dục (ra hoa) thuận lợi, ra hoa sớm...

Kali (K): Kali giúp cây quang hợp tốt hơn Tăng tỷ lệ hạt chắc, hạn chế rụng quả, tăng độ lớn của quả, củ, tăng năng suất, độ ngọt và chất lượng nông sản...

Nếu bón phân NPK vào rồi mà còn bón thêm phân trùn thì trứng trùn trong phân sẽ chết ko thể hoá thành giun được và phân trùn lúc này sẽ có tác dụng rất ít.

Phân trùn nên dùng cho các loại rau ăn lá. Phân NPK nên dùng cho cây ăn quả.

1 nhận xét: